Kvadranty

Kde na levé straně kvadrantu lidé tvoří

"aktivní příjem".

Vyměňují čas za peníze.

 

Zde je 95% populace.

Na pravé straně kvadrantu tvoří systémy,

které jím produkují

"pasivní příjem".

 

Zde je 5% populace.

 

 

Kvadrant "Z"

   V tomto kvadrantu je velká rozmanitost různých zaměstnanců - od výkoných ředitelů po vrátné, od právníků k pomocným pracovníkům, od účetních znalců k těm, kdo se vyhýbají daním, po manažery a matky.

Jsou zaměstnanci, kteří pracují na plný úvazek, na částečný úvazek, za hodinovou mzdu, za provizy nebo měsíční plat. Někteří pracují z domova, jiní v kanceláři nebo někde jinde.

 

Kvadrant "S"

   Kvadrant "S" je místo, kde má útočiště většina podnikatelů. "S" označuje soukromé malé podniky, podniky s méně než 500 zaměstnanci. Patrí sem také osoby samostatně výdělečně činné jako lékaři, právníci nebo poradci s malou praxí, využívající speciálních dovedností.

   Zde je několik dalších her souvisejících s písmenem "S":

 • "S" označuje sobeckého člověka. Jsou slabí, malí a zůstanou takoví, protože se nechtějí dělit o to, co vydělají. Dělají všechno sami - od vyřizování telefonátů po uklízení kanceláře a vyplňování daňového přiznání.
   
 • "S" označuje stupidní. Je mnoho podnikatelů, kteří jsou úspěšní navzdory svým nedostatkům. Jiní jsou stupidní a svéhlaví a nikdo je nechce přimnout, a proto pracují sami.
   
 • "S" znamená star. Tato osoba je umělec, filmová hvězda nebo sportovec. Obvykle prodává svou hvězdnou sílu nejvyšší nabídce.
   
 • "S" označuje svérázného člověka. Mnoho umělců nebo excentrických lidí tíhne ke kvadrantu "S". Potřebují být tím, čím jsou, dělat svou vlastní věc a vychloubat se jí. Mnozí z nich se nehodí do normálního světa a nemají žádné plány, které by jim pomohly do něho zapadnout. Smělý nový svět internetu je plný svérázných lidí dělající podivné věci a usilující o pozornost.
   
 • "S" také představuje osobu samostatně výdělečnou činnou. Mnoho podniků pracuje samostatně. Nevlastní žádný podnik. Vlastní práci. Nemohou přestat pracovat, protože kdyby nepracovali, jejich příjem by se zastavil.
   

   Až bude moci samostatně výdělečná osoba opustit své podnikání - a podnikání se bez ní bude dařit lépe - stane se pravým podnikatelem, Vytváří aktiva, a to je to, co praví podnikatelé dělají.

 

Kvadrant "M"

   "M" označuje majitele velkých podniků s více než 500 zaměstnanci a kanceláří velkých společností.
   Většina podniků v kvadrantu "M" působí přes podnikové kanceláře a filiálky.
   Je mnoho různých způsobů, jak vytvářet aktiva soukromého podniku v kvadrantu "M".

 • Franchising
  Poskytovatelé licence prodávají práva k podnikání s jejich produktem v plném rozsahu. McDonald's je jedním z nejlepších příkladů franchisingu.
   
 • Licencování
  Dohoda o licenci dovoluje jinému podniku, aby podnikal s vaším předmětem podnikání. 
   
 • Síťový marketing
  Síťový marketing je systém podnikání, který se může nekonečně rozšiřovat. Jediná osoba může začít s velmi malým množstvím peněz a rozšířit svou činnost do celosvětového obchodu s tisícovkami lidí pracujícími společně na vybudování svých nezývislých podniků.

   

Kvadrant "I"

   "I" označuje investory, ty, kteří rozumí umění a vědě získávání kapitálu. Když dokážete vybudovat podnik v kvadrantu "M" a získat kapitál, jste kapitalista.

 • Bankovní financování
  Jestliže si půjčujete peníze od banky, abyste je investiovali do nemovitosti, působíte v kvadrantu "I".

  Jestliže používáte dluh k financování svého domu nebo auta, jste spotřebitel, nikoli kapitalista.
   

 • Počáteční veřejná nabídka
  Nabídka akcií své společnosti na burzu.

  Abyste mohli získat kapitál pomocí akcií, trh s cennými papíry musí být přesvědčený, že máte podnik v kvadrantu "M" nebo máte schopnost vybudovat podnik v kvadrantu "M".
   

 • Soukromé financování
  Je zřejmé, že soukromé je opakem veřejného. Pojem "soukromé financování" se používá v případě, když nabídka prodeje cenných papírů není určena veřejnosti. Soukromé financování se používá k obstarávání malých částek peněz nebo získávání peněz od několika autorizovaných investorů. Soukromé financování není pro veřejnost.

  Veřejnost investuje do "obyčejných akcií", cenných papírů považovaných za dost bezpečné pro nevzdělanou, prostou veřejnost.
   

 • Nabídka franchisingu
  Smlouva o franchisingu je také cenný papír a zahrnuje přísná pravidla a nařízení. Majitel (franchisor) dovoluje uživateli (franchisantovi) používat jeho produkt nebo službu, značku, obchodní značky, systémy, reklamu a obchodní tajemství. McDonald's používá model franchisingu, aby rozšířil svůj podnik. McDonald's také používá akciový trh k obstarání dalšího kapitálu.

 

zpět na nabídku cashflow kvadrant