O CashFlow21

Vznik klubu:   

   První myšlenka vzniku klubu cashflow, zaměřenou na hraní hry CASHFLOW 101 vznikla před třemi lety, kdy jsem poprvé četl knihu Roberta Kiysokaho "Bohatý táta chudý táta". Tato kniha byla jedna z prvních, která mě přivedla k zamyšlení v otázce finančního vzdělání. V této knize Sharon L. Lechter a Robert Kiyosaki popisovali unikátní hru zaměřenou na rozvíjení finančích vědomostí "Cashflow 101". Bohužel  nebyl tehdy nikdo v mém okolí, kdo by mne s hrou seznámil. Později jsem našel pomocí internetu profil klubu zabývající se veřejným hraním hry Cashflow, ale pouze v dalekých částech české republiky.

   Poté, co bylo otevřeno pár klubů Cashflow na severu české republiky, rozhodl jsem se tedy dojíždět do jiného města a konečně si zkusit zahrát hru Cashflow 101 na vlastní kůži. Hra mě natolik nadchla, že po první lekci hraní mě oslovila myšlenka jak pomoci touto hrou dalším lidem poznávat možnosti finančního vzdělání zábavnou formou, jakou Robert Kiyosaki připravil.

 

Zvláštní poděkování

Jakubovi Niklovi, příteli a obchodnímu partnerovi za nastasrtování a pomoc při realizaci klubu CashFlow21.   

Petrovi Sahulovi z klubu Cashflow Invest, za vřelé přijetí a pomoc při získání zkušeností se hrou Cashflow 101. 

 

Lukáš Stach   

Poslání klubu:

   Poslání klubu CASHFLOW21 je velmi prosté. Chceme naše kamarády, přátele a lidi, kterým není lhostejná jejich budoucnost, seznámit s myšlenkami "bohatého táty" a sdílet s nimi cestu za poznáním a učením se nových věcí nejenom ve světě podnikání, ale i v soukromých životech. Ať už na setkáních klubu nebo prostřednictvím internetu si vyměňovat zkušenosti a ponaučení, které získáme z knih nebo hraním hry Cashflow 101.

   Každý máme budoucnost ve svých rukách a záleží jen na nás, co s ní uděláme a jaká bude. Náš klub má za cíl prohlubovat vědomosti o financích a o finančních principech, které múžete začlenit do Vašeho každodeního života. Budeme velmi rádi, když se na tuto cestu vydáte spolu s námi...
 
Jakub Nikl