CASHFLOW kvadrant

Robert Kiyosaki nevymyslel "kapitalismus", ale dokonale ho popsal. Cashflow kvadrant je rozdělení druhů příjmů v kapitalistickém světě.

Kde na levé straně kvadrantu lidé tvoří

"aktivní příjem".

Vyměňují čas za peníze.

Na pravé straně kvadrantu tvoří systémy,

které jím produkují

"pasivní příjem".

K tomu aby mohl svět peněz fungovat, jsou potřebné všechny čtyři kvadranty.

 

Kvadranty v jednoduchých pojmech

   "Z" - Zaměstnaci - pracují pro někoho jiného.
   "S" - Živnostníci / Podnikatelé / OSVČ - pracují pro sebe.
   "M"- Majitelé firem - mají jiné k tomu, aby pracovali pro ně.
   "I"  - Investoři -  používají své peníze nebo peníze jiných lidí, aby pracovaly pro ně.

Zjednodušení základních potřeb

   "Z" a "S" hledají jistotu.
   "M" a "I" hledají svobodu.

 

Kdo a jak funguje v různých kvadrantech ?

 

 

"Cílem kapitalismu je postupně se dostat na pravou stranu cashflow kvadrantu."

 

Jaký je nejsnadnější způspob, jak začít se změnou kvadrantů?

   "Změnte své přátele."

Na starém rčení "Vrána k vráně sedá" je hodně pravdy.
Zaměstnanci mají sklon scházet se se zaměstnanci. Lékaři mají sklon scházet se s lékaři.
Totéž platí o podnikatelích a investorech.

 

Některé myšlenky použity z knih Roberta T. Kiyosakiho